Kryteria przyjęcia

Rodzice często zadają pytania dotyczące tego, kiedy mój syn/córka powinni już podjąć się terapii ośrodkowej. A może trzeba byłoby spróbować jeszcze
ambulatoryjnie? W kontakcie z psychologiem/terapeutą? Czy nie zrobię dziecku krzywdy umieszczając je w ośrodku?

To ważne pytania, stąd przygotowaliśmy pewne wskazówki, które pozwolą Państwu lepiej ocenić, czy to już jest czas na poszukiwanie ośrodka
stacjonarnego:
1. Warto mieć świadomość, że ośrodek nie jest karą za złe zachowanie i/lub objawy trudności/choroby, lecz rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie
udaje się już uzyskać wspólpracy z młodzieżą w warunkach domowych lub jest to niemożliwe z uwagi na rodzaj trudności. W sytuacji
eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi lub spędzania wielu godzin przy Internecie dziennie może być po prostu niemożliwe,
aby spotkanie raz/dwa razy w tygodniu z psychologiem/terapeutą przyniosło oczekiwane rezultaty.
2. Są pewne kryteria, które mogą świadczyć o tym, że pomoc w miejscu zamieszkania może się okazać bezskuteczna:
– gdy młodzież obiecuje poprawę wielokrotnie i to nie przynosi efektu, i tak pojawia się za każdym razem nawrót problemów
– gdy syn/córka przestaje realizować swoje obowiązki np. szkolne, domowe
– gdy od dłuższego czasu nie ma pozytywnego kontaktu, możliwości wspólnego skutecznego rozwiązania problemu np. z uwagi na złość, agresję,
obiecywanie, ale nie spełnianie obietnic, nie dzielenie się tym, co ważne, kłamstwa, ukrywanie się itp.
– gdy dotychczasowe formy pomocy nie przynoszą oczekiwanych efektów
– gdy jest zmiana dotychczasowego towarzystwa na osoby o ujemnej opinii społecznej, mającej np. kontakt z używkami, opuszczajacej szkołę itp.
– gdy młodzież traci dotychczasowe zainteresowania i koncentruje się na czymś innym np. komputerze, towarzystwie
– gdy pojawiają się niepokojące zachowania np. zachowania autodestrukcyjne, kontakt z używkami, wielogodzinne przebywanie w swoim pokoju,
wypowiadanie treści depresyjnych, manipulacje, kłamstwa, agresja i inne.
3. Ośrodek jest rozwiązaniem, w którym mamy możliwość wpływu na codzienne życie młodzieży, realizujemy to w taki sposób, który jest często niemożliwy
w inny sposób tzn. poprzez ścisły plan dnia, liczne zajęcia terapeutyczne, elementy społeczności terapeutycznej, indywidualne kontrakty na każdym etapie terapii.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:
501-547-145
509-737-140