Metody pracy

W ośrodku stosujemy sprawdzone metody pracy odnoszące się zarówno do osób z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych, Internetu,
jak i trudności z zachowaniem i emocjami. Są to m.in.:

– elementy społeczności terapeutycznej
W trakcie dnia jest społeczność poranna i wieczorna. W ramach społeczności młodzież uczy się nazywać swoje emocje, problemy, a także wyrażać je
w sposób asertywny, nie raniący dla innych. W ten sposób powiększamy zasoby do tego, aby młody człowiek nie musiał posługiwać się zachowaniami
problemowymi, wspomagać używkami lub innymi zachowaniami nałogowymi, aby poczuć się dobrze ze sobą i innymi oraz na bieżąco rozwiązywać problemy.
W ramach społeczności ważny jest aspekt psychologiczny – zmiany postaw, emocji, wzorców myślenia oraz aspekt społeczny – odpowiedzialności względem
siebie, podejmowania ról społecznych.

– terapia grupowa z elementami edukacji odnośnie trudności
Sprawia, że można przepracować emocje i problemy z przeszłości, teraźniejszości i lęku przed przyszłością. Pozwala wyjść z izolacji wewnętrznej i
przekonania, że nic nie moze pomóc oprócz zachowań problemowych, które w rezultacie okazują się bardziej generować problemy, niż je rozwiązywać.

– elementy ergoterapii
Wykonywanie obowiązków stosownie do wieku jest jednym z ważniejszych elementów prawidłowego funkcjonowania społecznego, stąd nasi podopieczni
mają za zadanie podejmować w ośrodku podstawowe obowiązki m.in. dotyczące utrzymywania czystości w najbliższym otoczeniu, opieki nad rybkami, kotami,
pełnienia różnych funkcji np. pralkowego itp., a także realizację obowiązku szkolnego.

– terapia indywidualna
Pozwala poruszyć problemy, które z różnych racji trudno poruszać w grupie terapeutycznej.

– uczestnictwo w mitingach grup 12 – krokowych
To grupy, w których zdrowieją osoby nadużywające w przeszłości substancji psychoaktywnych i/lub Internetu, radzące sobie z problemami, dzielące
się swoim doświadczeniem. Pozwala to młodym ludziom zobaczyć długoterminowe konsekwencje własnych wyborów, zidentyfikować się z innymi o podobnych problemach,
a także poczuć, że się nie jest samemu.

– konsultacje psychiatryczne
Konsultacja w ciągu 24 godzin po przyjęciu jest obowiązkowa dla wszystkich podopiecznych, a w późniejszym okresie w miarę potrzeby.

– spotkania rodzinne o charakterze terapeutycznym
To spotkania odbywające się mniej więcej raz w miesiącu w trakcie których omawiane są kwestie związane z więzią i relacją, a także komunikacją z rodzicami/opiekunami.
Pozwalają na ustalenie sposobów współpracy i rozwiązywania problemów, aby po powrocie młodego człowieka do domu rodzinnego, mógł on lepiej niż wcześniej funkcjonować.

– etapy terapii
W trakcie terapii są cztery etapy poprzedzone etapem adaptacyjnym. Na etapie adaptacyjnym są podstawowe zadania terapeutyczne do wykonania, aby móc
kontynuować etapy terapii. Na każdym etapie tworzony jest indywidualny kontrakt terapeutyczny dla każdego podopiecznego, aby pracował on nad swoimi
największymi trudnościami. W miarę kolejnych etapów jest coraz więcej przywilei, aby wzmacniać motywację do pracy nad sobą i osiagania kolejnych etapów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *