O nas

Pomysł ośrodka terapeutycznego, który byłby otwarty na młodzież z trudnościami powstał kilkanaście lat temu. Jako małżeństwo chcieliśmy w praktyce wykorzystać w praktyce nasze doświadczenie zawodowe
oraz chęć pomagania i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tak powstało najpierw Centrum Pomocy Psychologicznej i Terapii „Ku dobremu”,
a później ośrodek stacjonarny dla młodzieży.
Przyjmujemy młodzież od 14 roku życia do około 21 roku życia (najczęściej do około 19 r.ż. z uwagi na to, żeby ich doswiadczenia były podobne, mogli też zawrzeć przyjaźnie).
Ośrodek mieści się w domu jednorodzinnym, jednocześnie możemy mieć maksymalnie 7 podopiecznych, stąd mamy możliwość zapewnienia
dobrych warunków i indywidualnego podejścia.

W ramach pobytu w ośrodku zapewniamy:

– całodobową opiekę terapeuty, terapeuty uzależnień, psychologa i/lub pedagoga
– plan dnia, z głównym akcentem na zajęcia terpautyczne oraz społeczność terapeutyczną
– opiekę lekarza psychiatry (konsultacja przy przyjęciu i w późniejszych okresach w razie potrzeby)
– kontakty z osobami, które zażywały substancje psychoiaktywne, bądź nadużywały Internetu, ale od dłuższego czasu utrzymują abstynencję (w ramach zapewnienia wsparcia i pokazania, że jest inna droga)
– wyżywienie praktycznie bez ograniczeń (młodzież uczy się odpowiedzialności samodzielnie planując produkty spożywcze do kupienia, jedynie nie wychodzą, żeby je kupić; obiady cateringowane)
– zajęcia zarówno w ramach terapii uzależnień, jak i inne np. plastyczne i sportowe (jednak priorytetem jest terapia – w tym celu się u nas znajdują) – w ramach możliwości ośrodka jesteśmy otwarci na propozycje ze strony samej młodzieży
– diagnozę psychologiczną trudności oraz opiekę i nadzór psychologa
– konsultacje dla rodziców (w miarę potrzeby)
– terapeutyczne spotkania rodzinne min. raz w miesiącu (w celu nawiązania ponownie relacji, która często jest nadszarpnięta ze względu na trudności)
– zajęcia szkolne na terenie ośrodka, pomoc w nadrobieniu zaległości szkolnych (na podstawie orzeczenia o nauczaniu indywidualnym – w przypadku młodzieży zapisanej w polskiej szkole). Możemy też wystawić zwolnienie lekarskie na czas pobytu w ośrodku.
– jeżeli osoba ukończy terapię, ma możliwość przyjazdu do ośrodka, kiedy chce (w celu podtrzymania, wzmocnienia abstynencji) np. na weekend w cenie tylko wyżywienia

Naszym mottem jest: „Stwórzmy razem dom, żebyś w przyszłości mógł stworzyć własny”. Dlatego młodzież współtworzy to, co się dzieje w ośrodku.

Zapraszamy do kontaktu
Agata i Dariusz Stachów

tel. 509-737-140
tel. 501-547-145

 

LUB DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ